דברי תורה קצרים לפרשת במדבר,ראש חודש סיוון לקראת שבועות – כאיש אחד בלב אחד

דברי תורה קצרים לפרשת במדבר,ראש חודש סיוון לקראת שבועות – כאיש אחד בלב אחד

ממתק לשבת פרשת במדבר תשע"ז – למה הקב"ה סופר את עם ישראל?שסופרים יהלומים, לא מתעייפים - הרבי מלובביץ

אשה מבוגרת המתינה בתור לקבלת דולר לצדקה ולברכה מהרבי מליובאוויטש, כל יום ראשון היה הרבי עומד ומחלק דולרים לאלפי אנשים וכמובן שהתור היה ארוך, כשהגיעה תורה פנתה אל הרבי בשאלה "רבי, איך יש לך כח לעמוד כל כך הרבה שעות על הרגליים, אני עמדתי בתור שעתיים ואני כבר בלי כוחות ואתה כבר עומד הרבה שעות ולא מתעייף?" ענה לה הרבה "כשסופרים יהלומים לא מתעייפים" האמת שמי שילך לבורסת היהלומים יוכל לראות הרבה אנשים שתפקידם לספור יהלומים והם כן עייפים אלא שכשהיהלומים שלך אתה לא מתעיף מלספור אותם והרבי הרגיש שכל יהודי הוא שלו ולכן לא התעייף.

ספר במדבר אותו נתחיל לקרוא השבוע מתחיל בציווי של הקב"ה לספור את עם ישראל, והשאלה שמתעוררת היא האם אלוקים לא יודע כמה בני ישראל מונים, הוא זקוק לספירה? רש"י עונה שהקב"ה מבקש לספור אותנו מתוך חיבתו אלינו, אבל לכאורה דווקא ספירה לא מבטאת את החיבה כי כשסופרים לא מתייחסים למהות ולמעלות של האדם הנספר אלא רק לכך שהוא עוד מספר בין כולם ואיך באה לידי ביטוי החיבה דווקא בספירה?
אבל האמת היא שדווקא הספירה מבטאת את האהבה שאינה תלויה בדבר, אהבתו של הקב"ה לעם ישראל אינה תלויה במעלותיהם או בכך שהם קבלו את התורה ומקיימים את המצוות אלא בעצם קיומם, מצד עצם הקיום של יהודי כל עם ישראל שווים בדיוק ולכן דווקא הספירה שבה כולם שווים מבטאת את אהבת השם לעמו ישראל.
האהבה של הקב"ה לעם ישראל שלא תלויה במעשיהם אלא בעצם מהותם מעוררת את אהבת עם ישראל לקב"ה, אהבה פנימית שלא תלויה במה שקורה להם וזו אותה נקודה יהודית שמתעוררת אצל כל אחד מעם ישראל וגורמת לו לא לרצות להתנתק מהקב"ה ותמיד למצוא את הדרך לשמר את הקשר.

יהי רצון שנצליח לעורר את אותה נקודה יהודית פנימית שבתוכנו ובזכותה נצליח להתאחד עם כל עם ישראל ולהגיע ביחד לגאולה אמיתית ושלימה בקרוב ממש!

שבת שלום ומבורך!

מסרון השבוע – ראש חודש סיון

כאיש אחד בלב אחד

מאוד יתכן שמה שקרה היום – הוא הנס הגדול בהיסטוריה. היום, ראש חודש סיון, לפני 3339 שנה, חנו בני ישראל מול הר סיני לקראת מתן תורה. למרות שבדרך כלל שני יהודים זה שלוש דעות (וגם על זה יש חילוקי דעות…), הפעם בני ישראל היו "כאיש אחד בלב אחד".

מפתיע לגלות שנוסחת הקסם לאחדות בינינו נמצאת בארבע המילים "כאיש אחד בלב אחד":

"כאיש אחד" – איש אחד מורכב מ-248 איברים שונים ואינספור תאים ורקמות ייחודיים. גם אנחנו שונים וכל אחד מיוחד, ודווקא חלקי הפאזל השונים משלימים זה את זה ומרכיבים משפחה אחת, קהילה אחת ועם אחד.

"בלב אחד" – לצד השוני יש לנו מכנה משותף. כולנו יהודים, לכולנו נשמה אלוקית ולב יהודי שביסודו שווה אצל כולם. לכן כשסופרים את ישראל בפרשת במדבר, כולם שווים בכך שכל אחד 'שווה' אחד.

בואו נשחזר את הנס ונתאחד "כאיש אחד בלב אחד" – נכבד את השוני ונזכור שכולנו שווים.

שבת שלום וחודש טוב!

מיליוני אנשים, פרצופים שונים ודעות שונות, ובוודאי שרגשות שונים.
והנה, למרגלות הר סיני ניצבים כולם "כאיש אחד בלב אחד".

היה זה בדיוק היום, בראש חודש סיוון, לפני 3,329 שנה. וכך, בכל שנה, בימי ההכנה לחג מתן תורה, עלינו לקלף את השונה והמפריד ולזכור שאנו עם אחד, כאיש אחד בלב אחד.

מכוח האחדות אנו זוכים לרענון החוזה על קבלת התורה, ולכל הברכות, כראשי התיבות א' ב' – אחדות ברכה, עד לברכת הגאולה השלימה.

יהיו הדברים לע"נ ניצולת השואה שרה שפגט ז"ל מוותיקות השכונה וקהילת בית הכנסת שהלכה השבוע לעולמה ותנחומינו לבני המשפחה.

ב"ה ממתק לשבת פרשת במדבר תשע"ט 2019

מסופר על אחד מהרבנים החשובים בירושלים שישב בסלון ביתו ולמד, לפתע החלו להישמע קולות רמים של קדיחות ודפיקות מהקומה העליונה. הרב תהה "מה זה?", ושאל את הרבנית,
הרבנית סיפרה לרב שהשכן מלמעלה משפץ ומרחיב את דירתו בחדרים נוספים.

הרב קם ממקומו, סגר את הספר ועלה לקומה למעלה. הוא דפק בדלת ושאל את הילד שפתח אם אבא נמצא,
הילד קרא לאבא ואמר לו "הרב השכן מחפש אותך".
השכן קצת נלחץ, 'הרב?! הוי! הרי בכלל לא ספרתי לו על הבניה המתוכננת… מי יודע מה הוא הולך לומר לי עכשיו…', חשב לעצמו.
אך כשנגש לדלת, הופתע לראות את הרב מחייך אליו, הרב אמר לו "כל כך שמחתי לשמוע שהתחלתם לבנות! כבר מזמן תהיתי ביני לבין עצמי, איך אתם מצליחים להסתדר בדירה קטנה כל כך"…

ואז אמר לו הרב "אני מתאר לעצמי שהבניה והשיפוץ עולים לכם סכום כסף גדול, לסייע לכם בכסף איני יכול. גם לי עצמי אין. אבל אם אתם זקוקים שאחתום על ערבויות להלוואות וכדומה, אעשה זאת בשמחה!"…

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על סדרי החניה של עם ישראל במדבר, לכל שבט היה את המקום הקבוע שלו והתורה מספרת ששבט ראובן שכנו ליד שבט קהת שממנו הגיע קורח ולכן חלק משבט ראובן נמשכו אחרי קורח וגם הם חטאו ומכאן אומר המדרש שלומדים 'אוי לרשע ואוי לשכנו'.
בהמשך המדרש מדבר על שבטי יהודה, יששכר וזבולון ששכנו קרוב למשה ואהרון, המדרש אומר שמהם לומדים "טוב לצדיק וטוב לשכנו" לכן משבט יהודה יצאו המחוקקים הגדולים בעם ישראל, שבט יששכר יודעי עיתים הם תלמידי החכמים ושבט זבולון היו השותפים בתורתם של שבט יששכר.
כל זה מלמד אותנו עד כמה חשוב לבחור שכנים טובים ואז באמת הכל טוב. אבל לצערנו לא תמיד זה בשליטתנו, לפעמים מגיע אחרינו שכן שהוא לא צדיק, או שאין לנו אפשרות אחרת מלבד שכנות של אדם שלא הגון מה נעשה אז? הפתרון שלנו הוא שאנחנו נהיה השכן הטוב שבזכותנו יהיה טוב גם לשכן שלנו כשאנחנו נזכור שתפקידנו להשפיע טוב ולא להיות מושפע מהלא טוב אזי לא רק שאנחנו נצליח להישמר אלא נזכה גם את שכיננו להיטיב את דרכיהם.
יהי רצון שנזכה להשפיע אך טוב וחסד בעולם ובזכות הוספת הטוב בעולם נזכה לעולם של גאולה שתבוא בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך!

🍰 הפתגם היומי 🍰🍶

״חיוך הוא דבר כל כך אישי, והופך כל אחד ליותר אנושי, אין לו ערך בכסף ולא בממון – ובכל זאת הוא שווה המון.״

🍶🍰 בוקר טוב ליום מבורך, יום שישי מלא שמחה, חודש טוב ושבת שלום 🍰

השבת פרשת בהר במדבר (אחדות אמיתית – סביב התורה)

את פרשת במדבר קוראים תמיד לפני חג השבועות, ומכאן שהיא בבחינת הכנה לחג השבועות. בכל שנה בחג השבועות נותן לנו הקב"ה מחדש את התורה, ולכן ברור, שההכנות לקבלתה המחודשת צריכות להיות בדוגמת ההכנות לקבלת התורה בפעם הראשונה.
ההכנות לקבלת התורה היו השלום והאחדות. חז"ל למדו זאת מהפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר". לא נאמר "ויחנו", לשון רבים (כתחילת הפסוק: "ויסעו מרפידים… ויחנו במדבר"), אלא "ויחן", לשון יחיד. רמז לכך שהם התייצבו לקבלת התורה "כאיש אחד בלב אחד".
וכך נאמר במדרש: "ביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל בשעה שיצאו ממצרים, והיו חלוקים אלו על אלו… כשבאו לסיני – הושוו כולם אגודה אחת… אמר הקב"ה: התורה, כולה שלום, ולמי אני נותנה? לאומה שהיא אוהבת שלום".
אין מדובר בסתם אחדות, אלא האחדות היא "נגד ההר" – אחדות סביב הר-סיני וסביב מה שהוא מייצג, קרי: התורה והמצוות. כשיהודים מתאחדים על-ידי התורה, יש לאחדות זו קיום אמיתי ונצחי, והיא גם מביאה רוב ברכה ושפע מלמעלה.

כוחה של האחדות – עצום. אפשר להשיג באמצעותה כל מה שרוצים, ואפילו אם ההתאחדות היא למטרה שלילית. זה היה סודו של 'דור הפלגה', שהיה "שפה אחת ודברים אחדים" – דור מאוחד ומלוכד, ואמר על כך הקב"ה: "ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות". אולם סופה של אחדות זו להיכשל, כי אין קיום לאחדות שלא על-פי התורה.
האחדות סביב מתן-התורה היא אחדות שבבסיסה היא אמיתית. בשעת מעמד הר-סיני גילה הקב"ה את פנימיותו לעם-ישראל. בתורה הוא הכניס, כביכול, את 'נפשו'. ולכן, כאשר עם-ישראל מתאחד סביב התורה, נוצרת כאן אחדות בין כל נשמות-ישראל לבין שורשן הראשון – הקב"ה. כך מגיעים לאחדות אמיתית של "כאיש אחד בלב אחד".

מזה אנו למדים, שההכנה לחג-השבועות היא התחזקות באהבת-ישראל, והדבר צריך להתבטא בהשתדלות לקרב יהודי שני לאור התורה. כך אין זו אחדות ערטילאית, אלא אחדות סביב התורה ומצוותיה.
וצריך לדעת, שהכול תלוי בכל אחד ואחת. המגיד ממזריטש פירש את המשנה "דע מה למעלה ממך": דע, שכל מה שקורה למעלה, בעולמות העליונים, הכול הוא "ממך" – הכול תלוי בך ובמעשיך! על האדם לראות את העולם עומד על כפות-מאזניים, ובמעשה אחד ביכולתו להכריע ולהשיג את מתן התורה. בהכנה כזאת, בטוחים אנו שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

(על-פי לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 297)

שבת שלום !!!

מוקדש לזכות הת' מנחם מנדל בן נחמה דינה לרפואה שלימה

חג השבועות - וערבות הדדית

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  7
  Shares
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

 1. השבת פרשת במדבר
  (טוב לצדיק, טוב לשכנו)

  פרשת השבוע מתארת את סדרי חנייתם של שבטי ישראל במדבר, ומכאן לומדים חז"ל את שני הכללים: "אוי לרשע ואוי לשכנו", ו"טוב לצדיק, טוב לשכנו". שבט ראובן, שחנה ליד בני קהת, נענש עמהם במחלוקת קורח ועדתו, ואילו שבטי יהודה ויששכר וזבולון, שחנו ליד משה ואהרן ובניו, נעשו אף הם גדולים בתורה.
  דבר זה נאמר בכמה מקומות: במדרש תנחומא, בבמדבר-רבה ובפירוש רש"י על התורה. אלא שכל אחד מהמקורות הללו מציין היבטים שונים, המלמדים על שלוש תפיסות שונות של ההשפעה שיכולה להיות בין שכנים.

  את ההשפעה ההדדית שיש לשכנים, אפשר לפרש בשלוש דרכים:
  א) ההשפעה חיצונית בלבד, לעניין שכר או עונש – שהשכר או העונש שניתן לאחד, חל גם על שכנו.
  ב) השפעה עמוקה יותר, שגורמת לאחד להיגרר אחר רעהו וללמוד ממעשיו.
  ג) עצם השכנות ביניהם מצביעה על קרבה פנימית שהייתה קיימת בין השניים עוד קודם לכן, והיא שגרמה להם לגור בשכנות.
  מדרש תנחומא נוקט את התפיסה הראשונה: "אלו שלושת השבטים שהיו שכנים לקורח ועדתו בדרום, אבדו עמו במחלוקתו". פירוש ה "אוי לרשע ואוי לשכנו" הוא אפוא, שכאשר הרשע נענש, לוקה עמו גם שכנו.

  רש"י נוטה לתפיסה השנייה: "אוי לרשע ואוי לשכנו, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתיים וחמישים איש עם קורח ועדתו, שנמשכו עמהם במחלוקתם". כלומר, ההשפעה בין השכנים היא לא רק לעניין העונש, אלא היא חלה גם על ההתנהגות, שהרשע מושך עמו גם את שכנו.
  ואילו במדבר-רבה גורס את התפיסה השלישית: "מי היו בעלי-מחלוקת? קורח בן יצהר בן קהת. ולפי שהיו סמוכים להם ראובן ושמעון וגד, היו כולם בעלי-מחלוקת". כלומר, הם היו מראש בעלי-מחלוקת, והשכנות רק גילתה את הקרבה שהייתה קיימת מראש בין השניים.

  שלושה אופנים אלה קיימים רק בשכנות שלילית, ואילו בשכנות חיובית מסכימים הכול שהיא משפיעה גם על המהות. לכן גם מדרש תנחומא כותב על השכנות החיובית: "שלושת השבטים שהיו סמוכים למשה ואהרן נעשו גדולים בתורה", כי גדול כוחו של הטוב, שבכל מקרה הוא גורר אחריו גם את השכן.
  ומעלה נוספת לשכנות עם צדיק, שהיא משפיעה הן בכיוון של לימוד תורה והן בכיוון של שלום ואחדות. שכן "התורה ניתנה לעשות שלום בעולם", ובכוחה להביא שלום ואחדות גם במקום שיש בו פירוד ומחלוקת. לכן שכנו של צדיק זוכה גם בסגולת השלום והאחדות, עד לשלמות השלום בגאולה האמיתית והשלמה.

  (על-פי לקוטי שיחות כרך לג, עמ' 10)

כתיבת תגובה

tzvika770

 אוהב לארח בשישי אצל צבי לקרוא על הפרויקט לחצו כאן | אוהב לצלם מוצרים ואוכל ב PHOTO-FLARE אוהב תורה ויהדות אוהב טכנולוגיה ואינטרנט. ואם תחפשו בגוגל מי הבונה האתרים הכי טוב בניו יורק תמצאו אותי :) לחצו כאן לבדיקה. ליצירת קשר איתי כתבו לי פה באתר מרכז ניו יורק בתגובות.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות