מסיכה לפורים

"אנכי" שנמצא בתוך ה"הסתר אסתיר"

ידועה דרשת רז"ל (חולין קיט, ב): "אסתר מן התורה מנין, שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". והיינו, ש"אסתר" מורה על מעמד ומצב שאין הקב"ה מגולה ונראה לכל, אלא הוא מכוסה ונעלם. שמה של המגילה – "מגילת אסתר" – מרמז אפוא על כך שבמגילה זו יש העלם והסתר גדול. ולו זו בלבד, אלא "הסתר אסתיר" – לשון כפול המורה על הסתרה כפולה. וכפירוש הבעש"ט (ראה תולדות יעקב יוסף ר"פ בראשית) שהסתרה כפולה מורה על מצב שהא גופא שנמצאים במעמד ומצב של הסתר, הוא בהסתרה. היינו שלא חשים כלל ששרויים בהעלם והסתר.

וכידוע ששמו של הקב"ה אינו מוזכר במגילה כלל. והלא דבר הוא: הרי מנהג ישראל הוא שאפילו מכתב חולין פותחים ב"ברוך השם" וכיו"ב, ו"שם שמים שגור בפי כל" – ובמגילת אסתר, אחד מכ"ד כתבי הקודש, לא מוזכר שם ה' כלל! מכאן הוכחה לגודל ההעלם והסתר שבמגילה.

אך למרות כל זה רואים שגם בתוך "הסתר" זה יש את כל סיפור המגילה עם כל הניסים הגלויים. דבר המורה שהגם שישראל נמצאים בתוך גדרי הטבע, אין הם תחת גבולותיו, אלא הקב"ה מנהיגם בדרך נסית. וזהו פירוש הכתוב "ואנכי הסתר אסתיר" – שבתוך ה"הסתר אסתיר" נמצא "אנכי" – הקב"ה בעצמו.

ומזה הוראה אלינו:

על יהודי לדעת שאין הוא מצוי תחת הגבלות הטבע, אלא בכל עת וזמן מנהיג אותו הקב"ה באופן נסי. יכול יהודי לחשוב: כנים הדברים שהקב"ה מנהיג אותי כאשר אני עוסק במילי דשמיא ובדברים קדושים; אך כאשר אני עוסק במסחר, ואף עם גויים, או אז אני כן נמצא תחת הגבלות הטבע, שהרי מה למסחר חולין עם קדושה?! מה לגוי ולקב"ה?!

מלמדת אותנו מגילת אסתר: גם במצב ששם ה' לא נזכר, ויש "הסתיר אסתיר", גם שם נמצא "אנכי" (שכמבואר לעיל ב"דרוש" מרמז על בחינה גבוהה יותר מכל שמותיו של הקב"ה), וגם שם, בתוך ההסתר, מנהיג הקב"ה את היהודי באופן שלמעלה מדרך הטבע לגמרי, עם נסים ונפלאות.

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 189 ואילך)

לעילוי נשמת

הרה״ג הרה״ח יצחק הכהן ב״ר ישראל יוסףהכהן ע״ה

הענדל

נלב״ע י״ב אדר ה׳תשס״ז

תנצב"ה

*

נדפס ע״י בני משפחתו שיחיו

לעילוי נשמת

מרת חנה רבקה ב"ר מנחם מענדל ע"ה

לענט

נלב"ע ביום י"ב אדר ה'תשס"ב

תנצב"ה

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

"אנכי" שנמצא בתוך ה"הסתר אסתיר"

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד