כל יהודי תפקידו להאיר את העולם בסביבתו ומחוצה לה

אמרות ומשפטים וציטוטים לחנוכה – דברי תורה קצרצרים לחנוכה

חג החנוכה סטטוסים משפטים מחזקים וציטוטים לחנוכה

ציטוט חזל לחנוכה
לגרש את הייאוש ״מצוותה משתשקע החמה״ (שבת כא). מצוות הדלקת נר חנוכה נחוצה בעיקר בזמן שקיעת החמה, בשעה שהחושך מכסה ארץ וערפל לאומים והלב מתכווץ מבדידות וייאוש, ונדמה שאין קרן של תקווה וניצוץ של אור וכלו כל הקיצין. דווקא אז מצווה להדליק נר חנוכה, להעלות אור, לגרש את הייאוש ולשאוב ביטחון ואמונה. (עיטורי תורה)
האור של חנוכה לא מסתלק אחרי החג!
האור של חנוכה לא מסתלק אחרי החג! ״קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה״ (שבת כא). הלשון קבעום מלמד, שההשפעות והאורות שמושכים בחנוכה יש להם קביעות ואין הם מסתלקים אחר החג, כמו אחרי שבתות וימים טובים. כי שבת ויום טוב אסורים במלאכה, ולכך כשהאדם שב למלאכתו, שוב איננו במקומו הראשון שבו קיבל את ההארה. אבל ימי החנוכה, שאין בהם איסור מלאכה, ובכל-זאת האורות יורדים למטה, אין הם מסתלקים גם אחרי חנוכה. (שם משמואל)

בס"ד שיעור וידאו פודקאסט לחנוכה חסידות והלכה למעשה, קיצור שולחן ערוך + שיחה של הרבי מליובאוויטש

שיעור הכנה לחנוכה חסידות והלכה
בשיעור נלמד 08:00 מה ההבדל בין נרות חנוכה לנרות של המנורה בבית המקדש? 26:20 האם מותר לעבוד בחנוכה? 26:50 למה נשים מחמירות יותר (הסיפור של יהודית)? 35:11 האם ילדים מדליקים נרות חנוכה? 53:00 מה מדליקים קודם נר הבדלה או נר חנוכה? 55:25 האם מניחים תפילין בחנוכה?

הצטרפו לזריקת חסידות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/FDILd1fiGKSF9T6brhnIOL קבוצה שקטה, פרסום פעם ביום.

זריקת חסידות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik

ברכה לחנוכה
אמנם פך השמן הספיק רק ל 8 ימים אך הלהבה שבוערת בך יכולה להאיר את חייהם של אחרים במשך כל השנה היה השמש של בני משפחתך וחבריך ותראה איך שחייך יהיו מאורים יותר
ברכות ואיחולים לחנוכה
לכם המיוחדים ביום חג האורים מאחל אני מכל הלב חג מאושר ומלבב שתאכלו המון סופגניות טעימות שאמא תכין מליון לביבות טעימות שיהיה שמח ומואר מלוא חופניים אהבה לכולם ושיאירו נרותיכם לבבות כל העולם

בס"ד חנוכה שיעור הכנה – התרבות ההלניסטית מתיוונים מארק צוקרברג  ו 14 הלכות הדלקת נרות חנוכה | 14 מי יודע?

פרלמנט ניו יורק לומד על חנוכה. התרבות ההלניסטית מתיוונים והלכה למעשה לחנוכה

תוכן עניינים לפי זמן

00:00 שיעור לחנוכה.

00:48 התרבות ההלניסטית.

02:29 המתיוונים והתרבות ההלניסטית.

04:36 רפורמים במנהטן איפה הם היום?

11:13 הדלקת נרות חנוכה לפי הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

11:30 נרות חנוכה צריכים לדלוק מינמום 30 דק.

12:40 כיוון הדלקת נרות החנוכה?

13:28 מה עדיף נרות שמן או שעווה?

14:12 לגרים בקומות גבוהים היכן להדליק את נרות החנוכה?

15:19 הגובה המומלץ לחנוכיה

15:31 האם מותר להזיז את החנוכיה?

15:55 מי מבני הבית מדליק את החנוכיה?

16:15 מה עושים במקרה וכבו הנרות?

16:53 האם ניתן להשתמש באור הנרות חנוכה?

17:03 מה מדליקים קודם נרות שבת או חנוכה?

17:44 האם אומרים הלל בחנוכה?

17:52 האם מניחים תפילין בחנוכה?

18:33 למה לנשים יש פרווליגיות בחנוכה?

18:45 סיפורה של יהודית שכרתה את ראשו של ראש הצוררים.

"צריך להקשיב למה שהנרות מספרים לנו" – כך קובע משפט חסידי מפורסם. אז הנה רק קצת ממה שהרבי מלובביץ' למד מהנרות:

  1. חשיבות המסורת. בניגוד לחגים רבים אחרים, חנוכה לא מופיע בתנ"ך. הוא התרחש אחר כך, ולכן אין פסוקים מפורשים לגביו, ורק חכמינו לאורך הדורות קבעו איך לחגוג אותו. כך שבעצם מהותו, הוא מלמד אותנו על החשיבות של המסורת, של חז"ל, של התורה שבעל פה.
  2. להיערך לחושך. לא מדליקים נרות בבוקר, אלא דווקא כשהחושך יורד. אנחנו יודעים שיש בחיים תקופות חשוכות – ואז יש להתאמץ ולהאיר.
  3. להאיר את הרחוב. אנחנו מדליקים את הנרות מתוך הבית פנימה, כלפי חוץ. הבית הוא מקור האור, שמאיר יותר מכל האורות שברחוב בחוץ.
  4. להוסיף אור. שיטת ההדלקה בחנוכה מכונה "מוסיף והולך" – בכל יום מוסיפים עוד נר. לא משנה כמה עשית אתמול, עליך להתקדם ולעשות היום קצת יותר.
  5. קביעות בחיים. הנרות מונחים במקום אחד ואסור להזיז אותם ממקומם. יהודי שעוסק בהארת הסביבה צריך לדעת שהמשימה הזו קבועה ויציבה בנפשו, היא חלק מסדר חייו התמידי, ועליו לשים לב שלא יבלבלו ויזיזו אותו.
  6. אור עצמי. הנרות צריכים להמשיך לדלוק בכוחות עצמם אחרי שהדלקנו אותם. כשמחנכים ומשפיעים על האחר צריך לוודא שזה יהיה משמעותי, שהוא ימשיך להאיר אחר כך בעצמו לאורך זמן.

חנוכה שמח!

 

מה למדים מנרות החנוכה לגבינו

מנרות החנוכה אנו למדים
שאת החושך מגרשים דווקא על-ידי אור
בתחילה מאירים מעט
אבל לא נשארים באותו מקום
אלא בכל יום מוסיפים עוד מעט אור
עד שמגיעים לשמונה נרות
שמסמלים את גירוש החושך לגמרי

לקוטי שיחות

נרות החנוכה מה למדים

חנוכה מלשון – חינוך העולם

חנוכה – מלשון חינוך
חנוכה רומז לחינוך העולם
שכן העולם נברא בשביל התורה
והיוונים רצו לבטל
את שמירת התורה
כשגברו החשמונאים
גבר כוח התורה והמצוות
והעולם נחנך מחדש.

של"ה

חנוכה מלשון חינוך
חינוך העולם חנוכה – מלשון חינוך חנוכה רומז לחינוך העולם שכן העולם נברא בשביל התורה והיוונים רצו לבטל את שמירת התורה כשגברו החשמונאים גבר כוח התורה והמצוות והעולם נחנך מחדש. של"ה

כתב הרמ"א (תרעג,א):
מקומו של השמש למעלה משאר הנרות
ללמדנו, כי מי שעוסק בהדלקת
"נר ה' נשמת אדם" שבכל יהודי
מתעלה למעלה.

השמש של חנוכה

לא להתפעל מהיוונים

את נרות החנוכה מדליקים
"על פתח ביתו מבחוץ"
היוונים מצאו עניין בקליפה החיצונית
בתרבות החוץ, ומטרת נרות חנוכה
להמשיך את הקדושה אל מי שמתפעלים
מהחיצוניות, אלה הנמצאים בחוץ
להאיר גם אותם באור הקדושה.

המגיד מקוזניץ

למה מדליקים את הנרות מהבית החוצה

למה מדליקים חנוכיות בלילה

"משתשקע החמה"
היום קשור בהנהגה הטבעית של העולם
ואילו הלילה מורה על הניסים,
שמעל הטבע. לפיכך מדליקים את
נרות החנוכה בלילה, כי ניסים
קשורים במיוחד עם הלילה.

מהר"ל

למה חנוכיה מדליקים בלילה

ציטוט לחנוכה של הבעל שם טוב
עולמה של החסידות שמור יחס מיוחד לאור. ידוע שהבעש"ט חיבב מאוד אור. הוא היה אומר: "אור בגימטריה רז. היודע סודו של כל דבר – מסוגל להאיר את הדבר". (היום יום ו' באלול)

האור השמיני – ציטוט לחנוכה

חנוכה הוא חג של שמונה ימים. המספר שבע
מסמל את שלמות העולם כפי שהוא במצב טבעי
ואילו המספר שמונה מסמל את הדרגה שלמעלה מהעולם
בחנוכה מאיר האור הנעלה של שמונה
והוא יורד ונמשך עד הדרגה התחתונה.

(ליקוטי שיחות)
לזכות הצידונים

ציטוט-לחנוכה
האור השמיני – ציטוט לחנוכה חנוכה הוא חג של שמונה ימים. המספר שבע מסמל את שלמות העולם כפי שהוא במצב טבעי ואילו המספר שמונה מסמל את הדרגה שלמעלה מהעולם בחנוכה מאיר האור הנעלה של שמונה והוא יורד ונמשך עד הדרגה התחתונה. (ליקוטי שיחות) לזכות הצידונים

הנר האלוקי

על פי הנאמר "נר ה' נשמת אדם", כל יהודי הוא נרו של הקב"ה ותפקידו, כדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, להאיר חלקו בעולם, ולא רק נפש הבהמית שלו, אלא גם בסביבתו ומחוצה לו, כענין מצוות נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ.  
(אג"ק ב' עמוד קפג; אג"ק יח עמוד קמד) 

משפט-מחזק-לחנוכה
הנר האלוקי על פי הנאמר "נר ה' נשמת אדם", כל יהודי הוא נרו של הקב"ה ותפקידו, כדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, להאיר חלקו בעולם, ולא רק נפש הבהמית שלו, אלא גם בסביבתו ומחוצה לו, כענין מצוות נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ. (אג"ק ב' עמוד קפג; אג"ק יח עמוד קמד)

לא לטמא השמן 
היוונים טימאו את השמנים ולא שפכום. השמן מהווה סמל לחכמה. היוונים הרשו ללמוד תורה, אך הכניסו את החכמה היוונים לתוך חכמת (שמן) התורה, היכל התורה, והעמידו אותן בדרגה אחת שווה. לכן יש להימנע מלימוד של חכמות חיצוניות לצד לימוד התורה.  
(ליקוטי שיחות ב' עמוד 481)  

ציטוט לחנוכה על השמן
לא לטמא השמן היוונים טימאו את השמנים ולא שפכום. השמן מהווה סמל לחכמה. היוונים הרשו ללמוד תורה, אך הכניסו את החכמה היוונים לתוך חכמת (שמן) התורה, היכל התורה, והעמידו אותן בדרגה אחת שווה. לכן יש להימנע מלימוד של חכמות חיצוניות לצד לימוד התורה. (ליקוטי שיחות ב' עמוד 481)
ציטוט לחנוכה על כח הארה
הכח להאיר הכוח של יהודי בודד, נר בודד, להאיר את החושך הכבד שברחובה של עיר, נובע מהברכה שמברך "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה". קדושתו של הקב"ה הטבועה ביהודי, היא זו שנותנת לו את כח ההארה הבלתי מוגבל… (התוועדויות תשמ"ח חלק ב' עמוד 124)
איחול לחנוכה
בזכות חג החנוכה שהשם יתברך ישלך לך את הנס הפרטי שלך.

הערב – נר שמיני של חנוכה. מה ניקח משמונת ימי האור האלה? הנה מה שכותב הרב חיים נבון:

"אבות אבותיי היו כלואים במשך מאות שנים בגטו היהודי בפרנקפורט, שהיה ננעל מדי ערב. פעם שאל גרמני את אחד מזקני היהודים: זה לא מעליב, להינעל כל לילה בתוך הגטו? הזקן החכם השיב לו: זה לא שאנחנו נעולים בפנים, אלא שאתם נעולים בחוץ.

בימי הקורונה, הרבה מהפעילות החיצונית שלנו מבוטלת או מוגבלת. אנחנו יכולים לבחור איך לראות זאת: האם אנחנו נעולים בפנים, או שהעולם נעול בחוץ? כאשר דלתותינו ננעלות בפני העולם, אולי נחזור וניזכר שהבית הוא הזירה החשובה ביותר.

שירו של אריק איינשטיין משנות השבעים, 'אני ואתה נשנה את העולם'. זכה בישראל למעמד מיתולוגי. איינשטיין היה אדם עדין ורגיש, אבל ייתכן שלפני היומרה לשנות את העולם כולו, מוטב היה להתמקד בחבורה שהקיפה אותו באותה תקופה, ושהיה הרבה מה לתקן באורחות חייה. לפני שנשנה את העולם, מוטב שנתקן את עצמנו ואת סביבתנו הקרובה. השיר שלו 'אוהב להיות בבית' הוא שיר עם מסר מוצלח יותר מאשר 'אני ואתה נשנה את העולם'. התיקון מתחיל מבפנים החוצה: קודם אשתדל לתקן את עצמי ואת בני ביתי, לשפר את סביבתי, ואם אפשר – גם להיטיב עם העולם כולו. זה השלב האחרון של התיקון, ולא נקודת המוצא.

חנוכה מזכיר לנו להתחיל בבית פנימה. האור יבקע לחוצות העיר, אבל מתוך שער הבית. מי שרוצה להפוך את העולם – יבנה בריקדות ברחוב. מי שרוצה להאיר את העולם – ידליק נר בפתח ביתו".

5/5

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שתפו את העמוד הזה

שיתוף
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Telegram
WhatsApp
פינטראס
Facebook

אמרות ומשפטים וציטוטים לחנוכה – דברי תורה קצרצרים לחנוכה

עוד פוסטים דומים

כִּי-ה-אֱלֹקיךָ-מִתְהַלֵּךְ-בְּקֶרֶב-מַחֲנֶךָ

מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל

"לָתֵת אֹֽיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ"מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש, לרמטכ"ל צבא הגנה לישראל להצלחה בתפקידו נגד אויבי ישראל:👈 מוקדש לזכות כחות הבטחון המגנים על עם ישראל, שיתן להם הכח

קרא עוד
ברכה לראש השנה

ברכות לראש השנה

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שנה של הצלחות, שמחה, בריאות, אושר ועושר. שנה של

קרא עוד
הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

הלכות ראש השנה שחל בשבת בקצרה

לקראת השנה החדשה והטובה הכנתי לנו שיעור בהלכות ראש השנה וגם כמובן ראש השנה שחל בשבת.
בתקווה שנחגוג את ראש השנה הבא עלינו לטובה בבית המקדש ה 3 עם מלך מלכי המלכים

קרא עוד
ביטול עין הרע

ביטול עין הרע

בלי עין הרע מכתב מהרבי מליובאוויטש אודות אדם שחשש מעין הרע: …ובמה שכותב אודות פלוני-בן-פלוני [-אדם מסוים] שחושש לעין הרע וכו', הרי בענינים כגון אלו [-עין

קרא עוד
דוקא אדם עסוק יצליח

דוקא אדם עסוק יצליח!

מכתב מהרבי מליובאוויטש למר שניאור זלמן שז"ר בנוגע לעסקן מסויים שיסייע לגייס תומכים לפעולות חב"ד: [בנוגע לעסקן מסויים, שבשיחה עמו עלתה] הצעה שהציעו לו שיתעסק בהמצאת

קרא עוד
עירוב תבשילין

עירוב תבשילין הלכה למעשה

כאשר יום-טוב חל ביום שישי, קיים צורך לתת פתרון לבישול ועשיית מלאכות לצורך השבת. כידוע, מותר לבשל ולהכין אוכל בחג לצורך החג עצמו בלבד, אבל לא לצורך

קרא עוד
כל העולם כולו גשר צר מאד

חיזוקים באמונה קצרים ובתמונות

אהוב יהודי ר' אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: "אהוב

קרא עוד