איסור תחומין ברוחני – פרשת בשלח
שמורת טבע בהמפטונס

איסור תחומין ברוחני – פרשת בשלח

גם רגלי האדם צריכים להיות ב'תחום' הלימוד

בפרשתנו בשלח  נאמר איסור תחומין "אל יצא איש ממקומו ביום השבת" (טז, כט), שפירושו "אלו אלפים אמה של תחום שבת" (רש"י). ויש לבאר תוכן איסור יציאה חוץ לתחום בעבודת האדם לקונו:

אף שציוותה תורה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך" (יתרו כ, ט) שמשך זמן מסויים בימות החול על האדם לעסוק ב"עובדין דחול" ובענינים שאינם שייכים לתורה ומצוותי', הזהירה תורה שרק "יגיע כפיך כי תאכל" (תהלים קכח, ד), כלומר, שיש לעבוד עם העסק רק ב"יגיע כפיך", עם הידים וכח המעשה שלו, כי ראשו ורובו צריכים להיות שקועים – גם בעת העסק – בתורה ובמצוותי'.

אך במה דברים אמורים שהתירה תורה שה"כפים" וכוח המעשה יהיו עסוקים בעניני עולם הזה, הרי זה דווקא ב"ימות החול", והיינו, בזמן שאינו מוקדש ללימוד התורה ולקיום מצוותי'.

אבל ב"יום השבת", והיינו בעתים שהוקדשו ללימוד התורה ולקיום המצוות הנה גם הרגלים אסורים ללכת מחוץ לתחום הקדושה. והיינו, שלא רק ראשו וכח שכלו צריכים להיות שקועים בעסק ועיון התורה, אלא גם ידיו וכוח המעשה צריכים להיות שקועים בזה לגמרי.

וכמאמר רז"ל (עירובין נד, א) עה"פ (שמואל ב כג, ה) "ערוכה בכל ושמורה" – "אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך – משתמרת, ואם לאו – אינה משתמרת". שבעת הלימוד צריך האדם להיות בבחינת "כל עצמותי תאמרנה" (תהלים לה, י) שכל איברי הגוף שקועים לגמרי בעסק התורה.

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 71 ואילך)

הדפס או שתף ברשתות החברתיות וגם בוואצ-אפ. אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
טיול בניו יורק
כנסו לקרוא חוויות של מטיילים
המלונית של צבי בניו יורק
נוח לכיס ונוח לטיול

 

כתיבת תגובה

חבד תיאלנד

בית חב"ד תאילנד נוסד בשנת תשנ"ג (1993), על-ידי הרב יוסף-חיים קאנטור, שליחו של הרבי מליובאוויטש זי"ע לקהילה היהודית בתאילנד, ונציג חב"ד במקום. במהלך שנות פעילותו, הפיח הרב קאנטור את השממה היהודית בתאילנד, הקים בה קהילה יהודית למופת ומוסדות פעילים. גולת הכותרת של מוסדות חב"ד בתאילנד הוא ללא ספק ה"בתי חב"ד למטיילים" - בית חב"ד העונה ומסייע לצרכיו של המטייל במזרח.

אם מצאתם אי דיוקים בכתבה או שחסר מידע או בא לכם להוסיף לכתבה אנא כתבו לנו בתגובות