אתר מרכז ניו יורק עוסק בשתי דברים עיקרים: מדריכים על ניו יורק ויהדות

המשימה של כל ‘לוי’

על הפסוק "שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה" (י, ד) מפרש רש"י "כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה, שלא לערבב את השמחה". ומצינו שבמעשה זה…

Continue Reading
Close Menu