אתר מרכז ניו יורק עוסק בשתי דברים עיקרים: מדריכים על ניו יורק ויהדות
וספרתם לכם ממחרת השבת
אדם יכול להאיר את החושך שבתוכו ושמסביבו וכל חושך הנמצא בחלקו בעולם עד לחושך שבעולם כולו, על ידי שמדליק את הנר - "נר מצוה ותורה אור", כי "נר ה' נשמת אדם" (על פי מאמר הרבי י"ג ניסן תשמ"ה).

וספרתם לכם ממחרת השבת

מכוחה של השבת אנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר, ובתורה מפויע הציווי בז הלשון: "וספרתם לכם ממחרת השבת...". עדת ה"בייתוסים" פירשה כי יש להתחיל לספור את העומר מיום ראשון…

Continue Reading
Close Menu