לא לבטוח ברשע – פרשת מקץ

לא לבטוח ברשע – פרשת מקץ

למה הענישו את יוסף על ששם את ביטחונו באדם,
והלוא בדרך-כלל שולח הקב”ה את ישועתו
בדרך הטבע, על-ידי אדם?
אלא לבטוח צריכים באדם כשר
ועונשו היה שבטח ברשע.

נפש יהונתן

השאר תגובה