4 סיבות לגאולה

4 סיבות לגאולה

בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים:
שלא שינו שמם
לא שינו את לשונם
לא אמרו לשון הרע
לא נמצא אחד מהם פרוץ בעריות.

ויקרא רבה

השאר תגובה