תפילה שלא נענית

תפילה שלא נענית

אמר רבי חמא ברבי חנינא:
אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה
יחזור ויתפלל,
שנאמר:
“קווה אל ה’, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'”.

השאר תגובה