תכלית הכוונה העליונה ריקוד ושמחה

תכלית הכוונה העליונה ריקוד ושמחה

תכלית הכוונה העליונה היא לבוא למעשה בפועל ולחדור עד רגל האדם על ידי ריקוד, לפזז ולכרכר כדוד המלך (ע”פ התועדויות תשמ”ז ח”ב ע’ 47)

השאר תגובה