תורה אש – רשפי אש

תורה אש – רשפי אש

תורה מתוך אש

ענייני מתן תורה קשורים באש. וכך נאמר בכתוב  “מפני אשר ירד עליו ה’
באש”. ללמדנו שכל ענייני התורה והמצוות ועבודת-ה’ בתפילה, צריכים להיות מתוך חמימות
ורשפי אש, והכוח לזה ניתן במתן תורה.

ספר המאמרים תש”א – הרבי מילובביטש

השאר תגובה