תהלים בדמעות – מדיח את הכלי

תהלים בדמעות – מדיח את הכלי

מאמר הצמח צדק
ה”צמח צדק” אמר לר’ הענדל ביחידות: “זוהר” מרומם את הנפש, מדרש מעורר את הלב, ותהלים בדמעות – מדיח את הכלי.

השאר תגובה