שלש מתנות נתן הקבה לישראל – מאמרותיו של רבי שמעון בר יוחאי

שלש מתנות נתן הקבה לישראל – מאמרותיו של רבי שמעון בר יוחאי

שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל
וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין
אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא

רבי שמעון בר יוחאי

תורה ארץ ישראל והעולם הבא

השאר תגובה