רבי שמעון בר יוחאי – מלבין פני חברו ברבים | הפתגם היומי

רבי שמעון בר יוחאי – מלבין פני חברו ברבים | הפתגם היומי

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן
האש ואל ילבין פני חבירו ברבים

רבי שמעון בר יוחאי (רשב”י)

מלבין פני חבריו ברבים

השאר תגובה