רבי מנחם מנדל מקוצק | באיזה גיל לומדים לשתוק

רבי מנחם מנדל מקוצק | באיזה גיל לומדים לשתוק

סדר הפוך

בימי הנעורים לומדים לדבר
ובימי הזקנה לומדים לשתוק
זו מגרעתו הגדולה של האדם
שהוא לומד לדבר קודם שהוא יודע לשתוק

רבי מנחם-מנדל מקוצק-

באיזה גיל שותקים

השאר תגובה