רבי זוסיא מאניפולי – עולם האמת

רבי זוסיא מאניפולי – עולם האמת

“אינני חושש שמא ישאלוני בעולם האמת למה
לא הייתי משה רבנו”: על כך אדע מה להשיב.
אבל מה אשיב כשישאלוני למה לא היית זוסיא!”
רבי זוסיא מאניפולי

השאר תגובה

%d bloggers like this: