קצר לפרשת מצורע – נזר על ראשו

קצר לפרשת מצורע – נזר על ראשו

“והזרתם את בני ישראל מטומאתם” (ויקרא ט”ו, ל”א) פרשת מצורע

“והזרתם” – מלשון נזר ועטרה;
מי שנזהר מטומאה, כאילו שם נזר על ראשו…

שפת אמת

השאר תגובה