פתגם לשבועות – רבי לוי-יצחק מברדיצ’ב – למה שבועות נקרא עצרת

פתגם לשבועות – רבי לוי-יצחק מברדיצ’ב – למה שבועות נקרא עצרת

מפני-מה קראו חכמים לחג השבועות ‘עצרת’?

משום שביום זה ניתנה התורה
העוצרת את עם-
ישראל מללכת בדרכי יצר-הרע.

רבי לוי-יצחק מברדיצ’וב

למה שבועות נקרא עצרת

השאר תגובה