פתגם האדמ”ו”ר הזקן – אינני חפץ במאומה

פתגם האדמ”ו”ר הזקן – אינני חפץ במאומה

רק אותך!
אדמו”ר הזקן אמר בדביקותו: איני חפץ במאומה; איני רוצה בגן עדן שלך, איני רוצה בעולם הבא שלך – כי אם אותך בלבד.

השאר תגובה