פרשת שמות וידאו 4 וחצי דקות לגימת חסידות

פרשת שמות | לשאוף לטוב | עם הרב שרגא זלמנוב לגימת חסידות 2

הקב”ה מתגלה למשה רבינו בפעם הראשונה  בסנה, מדוע דווקא בסנה?.

התשובה החסידית בגוף הסרטון 4 וחצי דקות!

השאר תגובה