עצבות נועלת שערי שמיים

עצבות נועלת שערי שמיים

עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות!
– הבעל שם טוב

הכח של שמחה הבעל שם טוב

%d bloggers like this: