עצבות ללא תורה

עצבות ללא תורה

השרוי בדאגות

חז”ל אמרו (סנהדרין קו,ב): “אין תורתו של דואג האדומי אלא מן השפה ולחוץ”. יש בזה
רמז, שהשרוי בדאגות ובעצבות אין תורתו בלב ונפש אלא היא רק מן השפה ולחוץ.
-רבי יחזקאל מקוזמיר

דכאון זה לא מהתורה

השאר תגובה