עם ישראל נמשלו ככוכבים

עם ישראל נמשלו ככוכבים

ישראל נמשלו לכוכבים המתנוצצים בשמי רקיע, אשר לאורם לא
יתעה גם ההולך במחשכי הלילה. בכל אחד מישראל,
בין איש בין אישה, יש די כוח מוסרי ורוחני להשפיע ולהעמיד
בקרן אורה גם את מכריו ומיודעיו.

היום-יום

משל על ישראל ככובים

השאר תגובה

%d bloggers like this: