על פי דין מגיע לכל יהודי שכר גדול מיד ה’

על פי דין מגיע לכל יהודי שכר גדול מיד ה’

לכל יהודי מגיע שכר גדול
על פי דין מגיע לכל יהודי שכר גדול מיד ה’ המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה עבור פעולותיו בקיום תורה ומצוות, שכן יהודים מלאים מצוות כרימון (התוועדויות תשמ”ה ח”ג).

השאר תגובה

%d bloggers like this: