על מה מותר לדאוג?

על מה מותר לדאוג?

דאגה יחידה רבי מרדכי מלכוביץ’ היה אומר: הדאגה האחת והיחידה

שמותר לאדם להיות שרוי בה, היא הדאגה על כי הוא דואג…

השאר תגובה