סיפור קצר על הרבי מילובבאיטש

סיפור קצר על הרבי מילובבאיטש

מילה במילה…
החסיד הרב יהודה לייב גרונר, אשר שימש כמזכירו של הרבי מליובאווטיש מספר:
“באחד מימי ראשון הגיעו אל הרבי אב, אם ובנם בן הארבע. ההורים אמרו לרבי שהילד עדיין אינו מדבר וביקשו ברכה. הרבי התכופף ואמר לילד לחזור אחריו ‘שמע ישראל’ מילה במילה, וכך אכן אירע. בסיום פנה הרבי להורים ואמר להם: “הוא מדבר, מה רצונכם?!”

האם פרצה בבכי סוער ואמרה זו הפעם הראשונה שהיא שומעת את בנה מדבר. נענה הרבי ואמר: “בעוד שבועיים הוא גם יתחיל לדבר משפטים”.

לאחר שבועיים אכן התקשרו ההורים למזכיר הרבי לבשר כי הילד כבר התחיל לומר משפטים.

מתוך “סיפורים מחדרו של הרבי”.

השאר תגובה