סגולה 1 מהתורה לזכרון – על פי רבי מנחם-מענדל מקוצק

סגולה 1 מהתורה לזכרון – על פי רבי מנחם-מענדל מקוצק

סגולה לזיכרון

אחד מחסידיו של רבי מנחם-מענדל מקוצק היה תלמיד-חכם גדול, שהיה שקוע במשך כל היום
בלימוד התורה. עם זאת סבל מאוד מזיכרון חלש ומנטייה לשכוח את אשר למד.

פעם החליט להיכנס אל רבו ולבקש עצה וסגולה לחיזוק הזיכרון. הרבי מקוצק, שהיה ידוע
באמרותיו החריפות והשנונות, הגיב קצרות: “סגולה לזיכרון אתה מבקש?
בתורה יש סגולה אחת
‘ולא תתורו אחרי
לבבכם ואחרי עיניכם
למען תזכרו'”...

סגולה לזכרון

השאר תגובה

%d bloggers like this: