סגולה לבטל את הפחד

סגולה לבטל את הפחד

סגולה לבטל את הפחד

שתאמר ה’ צבאות

” ה’ צבאות עמנו, משגב לנו אלהי יעקב סלה,
ה’ צבאות, אשרי אדם בוטח בך,
ה’ הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו.
לישועתך קויתי ה’  “[3 פעמים]

השאר תגובה

%d bloggers like this: