נצחיות בית המקדש השלישי

נצחיות בית המקדש השלישי

נצחיות בית המקדש השלישי
אמר להם הקב”ה לשעבר על ידי
שנבנה בית המקדש על ידי בשר ודם,
לפיכך חרב ושמם,
וסלקתי שכינתי מתוכו,
אבל לעתיד לבוא אבננו ואשכין שכינתי בתוכו,
ואינו חרב לעולם
(מדרש תהלים מז צ’ פ’ יט)

השאר תגובה