מתי עדיף עם הארץ על תלמיד חכם?

מתי עדיף עם הארץ על תלמיד חכם?

עם-הארץ שמח

משבח אני את עם-הארץ שאינו יודע אלא להתפלל, אולם הוא שרוי בשמחה, מתלמיד-חכם היודע
ללמוד, אך שרוי בעצבות ובמרה שחורה.
-החוזה מלובלין

עצבות תלמיד חכם

השאר תגובה