משפט של רבי שמעון בר יוחאי הרשב”י  – רצונו של מקום

משפט של רבי שמעון בר יוחאי הרשב”י – רצונו של מקום

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום
מלאכתן נעשית על-די אחרים
ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן
נעשית על-ידי עצמן

רבי שמעון בר יוחאי

משפט של הרשבי - רבי שמעון בר יוחאי

השאר תגובה

%d bloggers like this: