מפתגמיו של הרשב”י – אל ילבין פני חברו ברבים

מפתגמיו של הרשב”י – אל ילבין פני חברו ברבים

אל ילבין פני חבירו
בבא מציעא נח

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש
ואל ילבין פני חבירו ברבים

רבי שמעון בר יוחאי

ואל ילבין פני חבירו ברבים

השאר תגובה