ממתק לסוכות תשע”ו

ממתק לסוכות תשע”ו

ממתק לחג הסוכות תשע”ו
מעשה בצדיק רבי יחיאל מיכל מז’לוטשוב שחי לפני כ200 שנה, המצב בביתו היה קשה ביותר ובני משפחתו סבלו ממש מחרפת רעב. אשתו בקשה ממנו שימכור את התפילין היקרות ומהודרות שיירש מאבותיו וישתמש בכסף לצרכי הבית, אך הוא סירב.
כאשר הגיע ערב סוכות, השתוקקה נפשו של הצדיק לקנות אתרוג מהודר מכר את התפילין וקנה אתרוג מהודר. כשחזר לביתו קורן מאושר והאתרוג המהודר בידו,שאלה אשתו: ” מהיכן השגת כסף?” גילה לה את האמת שמכר את התפילין שלו…
***
אמרה האשה: לצרכי הבית ההכרחיים סירבת למכור את התפילין ועבור אתרוג מכרת את התפילין?! ברוב כעסה נטלה את האתרוג המהודר והשליכה אותו ארצה…כמובן שהאתרוג נפסל ועוקצו נשבר…הרים הצדיק ידיו למעלה ואמר: “ריבונו של עולם, תפילין אין לי…אתרוג אין לי…עכשיו אתה רוצה שגם שלום בית לא יהיה לי…לא אכעס על אשתי ולא אקלקל את שלום הבית…..”
אמרו צדיקי הדור כי מזמן אברהם אבינו שעקד את יצחק לא היה ניסיון כה קשה והצדיק עמד בו….
***
חג הסוכות הוא חג של אחדות והמצווה של ארבעת המינים מסמלת את זה מאוד, הלולב הוא עץ תמרים בהם יש טעם ולא ריח, האתרוג יש בו טעם וגם ריח, בהדסים יש רק ריח ולערבה אין לא טעם ולא ריח, הטעם והריח מסמלים את התורה והמצוות וארבעת המינים מייצגים ארבעה סוגים של יהודים האחד שיש בו תורה ומצוות, השני יש בו רק תורה, השלישי רק מצוות והרביעי לא זה ולא זה ובחג הסוכות לוקחים את כל הארבעה מנערים אותם ואומרים להם “חבר’ה תתעוררו תבינו שלמרות ההבדלים אתם בני אב אחד והמאחד ביניכם רב מאוד ולכן אל תשביתו את שלום הבית של עם ישראל ותשתדלו לשמור על האחדות בשלמותה.
***
בחג סוכות תוכלו לראות ברחבי הארץ והעולם סוכות אחדות של חב”ד בהן תינתן לכם ההזדמנות לברך על הלולב, אנא נצלו את ההזדמנות כנסו ותברכו וכך נחזק ביחד את האחדות של עם ישראל ונקרב את הגאולה שאנו כל כך זקוקים לה.
***
בבקשה העבירו ושתפו כדי שעוד יהודים יבינו את המשמעות וייזכו במצוות החג.
חג שמח לכולם

השאר תגובה