מלאכים ויהודים

מלאכים ויהודים

אילו נמצא מלאך אחד במעמד עשרה מישראל
אף אם הם אינם מדברים בדברי תורה
הייתה נופלת עליו אימה בלי גבול
מהשכינה ששורה עליהם
עד שהיה מתבטל במציאות לגמרי.

תניא

השאר תגובה