מי שראה את האדמו”ר הזקן נהיה אדם אחר

אדם אחר

כ”ק אדמו”ר האמצעי אמר
מי שראה את אבי
רבנו הזקן פעם אחת
לא היה יכול לשכב
לישון מבלי לקום
למחרת אדם אחר לגמרי

השאר תגובה