מי שנחות וגס

מי שנחות וגס

הפיתגם היומי

מי שנחות וגס אינו חש בגסותו ונחיתותו העצמית