מי יודע מהו הטוב האמיתי – ברכת הכהנים

מי יודע מהו הטוב האמיתי – ברכת הכהנים

בשר-ודם אינו יודע תמיד
מהי הברכה הנכונה
לכן הכוהנים אומרים
“יברכך ה'” – שהברכה
תהיה ברכת ה’
שהוא היודע מהו הטוב האמיתי.

כתב סופר

מי יודע מהו הטוב האמית בשבילנו

ברכת הכהנים

השאר תגובה