מי אתה? לא מה היחוס שלך | רבי חיים מצאנז

מי אתה? לא מה היחוס שלך | רבי חיים מצאנז

רבי חיים מצאנז
שאל פעם אדם שביקר אצלו
מי אתה?
ענה האיש אני נכדו של צדיק
פלוני אמר לו רבי חיים
שאלתיך מי אתה ולא מי סבך

יחוס

השאר תגובה