מחה תמחה את זכר עמלק – רבי העשיל

מחה תמחה את זכר עמלק – רבי העשיל

הגאון רבי העשיל, כאשר היה רוצה לנסות עט חדשה,
היה כותב את שם עמלק או המן, ואחר-כך היה מוחק את שמם
כדי לקיים מצוות עשה “מחה תמחה את זכר עמלק”

השאר תגובה