מה עושים גם שלא מבינים?  אבן עזרא זצ”ל

מה עושים גם שלא מבינים? אבן עזרא זצ”ל

כשם שהבנים הקטנים עושים
רצון הוריהם גם אם
אינם מבינים את הטעם לכך,
כך ישראל, שהם בנים למקום,
צריכים לשמוע בקול אביהם שבשמים,
גם אם הם אינם מבינים
תמיד את טעמי הציוויים.

אבן עזרא

מצוות עושים גם שלא מבינים

השאר תגובה

%d bloggers like this: