מה עושים אם רוצים לזכור?

מה עושים אם רוצים לזכור?

הפתגם היומי סימן למעשים

ראוי לאדם לעשות לו
סימן לדבר שעליו לעשות
ואל יסמוך על
כוח הזיכרון בלבד
זה צורך חיוני בעניינים
רוחניים
וכן בצרכים
גשמיים.

פניני תורה

טיפ לזכרון

השאר תגובה