מה למד רבי אהרון מקרלין אצל המגיד ממזריטש? אני כלום, ביטול

מה למד רבי אהרון מקרלין אצל המגיד ממזריטש? אני כלום, ביטול

שאלו את רבי אהרון מקרלין:
“מה למדת אצל המגיד ממזריטש?”.
השיב להם: “לא-כלום”.
שאלוהו: “מה פירוש?”. וענה:
“למדתי שאינני ולא-כלום”.

מה למד רבי אהרון מקרלין אצל המגיד ממזריטש? אני כלום, ביטול

השאר תגובה