מה הרב שלמה מקרלין זצ”ל לא רוצה שנשכח

מה הרב שלמה מקרלין זצ”ל לא רוצה שנשכח

לא לשכוח

מאחר שישראל הם בניו של הקב”ה,
החטא הגדול ביותר הוא כאשר הם שוכחים שהם בני מלך
וכי עליהם להתנהג כל הזמן לפי מעלתם.

רבי שלמה מקרלין

בני ישראל הם בני מלך

השאר תגובה

%d bloggers like this: