מה הראשי תיבות של סוכה? עפ”י בני יששכר

מה הראשי תיבות של סוכה? עפ”י בני יששכר

סוכה ראשי-תיבות:
סומך
ועוזר
כל
הנופלים
מי שמקיים את מצוות סוכה
הקב”ה עוזרו
ומחזיקו ביד ימינו.
בני יששכר

ראשי תיבות סוכה

השאר תגובה