מה הערובה לקיומינו – מטה אהרון

מה הערובה לקיומינו – מטה אהרון

הערובה לקיומנו

“חוקותי” ו”משפטי”
הם הדרך שבאמצעותה יכול יהודי לחיות.
הם ורק הם הערובה לקיומו של
עם יהודי בכל הזמנים, גם במצבים קשים.

מטה אהרן

הערובה לקייומינו בעולם

השאר תגובה