מה היה נותן המלאך מיכאל עבור הזכות ללבוש ציצית?

מה היה נותן המלאך מיכאל עבור הזכות ללבוש ציצית?

הפתגם היומי על מצוות ציצית

אמר הבעש”ט ז”ל: אפי’ מלאך מיכאל, הגדול שבמלאכים, היה נותן כל עבודתו והשגתו באלקות אפילו רק עבור מצות ציצית – אחת מד’ ציציות שיש לכל אחד מישראל” (כתר שם טוב, בהוספות סי’ רל”א).

מה היה נותן המלאך מיכאל לזכות במצוות ציצית? מי לוקח על עצמו לזכות יהודי במצווה הזאת אפילו לכמה שעות קצרות?

כמה חשובה מצוות ציצית

השאר תגובה