מה הוא מהותו של חסיד – שטובת זולתו בספק

מה הוא מהותו של חסיד – שטובת זולתו בספק

מהותו של חסיד

“חסיד” הוא זה שמסור
לדרוש טובת זולתו
ומוותר על טובת עצמו
כדי להטיב לזולתו,
גם כשטובת עצמו ודאית
וטובת זולתו בספק.

המהות של חסיד

השאר תגובה