מהי התבוננות?

מהי התבוננות?

מהי התבוננות? אדם צריך להתבונן מה הוא יכול להיות,
מה הוא מוכרח להיות, ומה הוא בהווה. זוהי התבוננות!
אדמו”ר הרש”ב מליובאוויטש