מדוע אומרים בברית כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים?

מדוע אומרים בברית כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים?

השאלה היומית – על ברית מילה
בברית מילה נהוג לומר:

“כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים”.

למה אומרים זאת רק בברית מילה?

כי ממצוות המילה אי-אפשר להיפרד לעולם, ולכן מברכים את הילד שגם שאר המצוות ילוו אותו למשך כל ימי חייו.

-אמרי בנימין

כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים

השאר תגובה