לשנה הבאה בירושלים – האדמור הזקן

לשנה הבאה בירושלים – האדמור הזקן

פעם, לאחר ליל הסדר,
אמר רבנו הזקן בעל התניא:
ריבונו-של-עולם,
אני עשיתי מה שאתה
רוצה, מלא אתה את בקשתי
ואת רצוני
“לשנה הבאה בירושלים”.

השאר תגובה